Program STOP18!

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18! jest największą i najstarszą w Polsce inicjatywą na rzecz pełnego przestrzegania zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. Projekt jest realizowany od 1998 roku w ramach współpracy publiczno-prywatnej straży miejskich, policji, samorządów, organizacji społecznych oraz firm.

Wszystkie materiały Programu STOP18! są skierowane do pełnoletnich pracowników handlu. Przez minione lata nasze oznakowanie i ulotki edukacyjne trafiły do większości punktów sprzedaży wyrobów tytoniowych w Polsce. W szkoleniach stacjonarnych i internetowych z zasad handlu uczestniczyły tysiące sprzedawców.

Partnerzy: