Co mówi prawo?

W Polsce obowiązuje zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i liquidów osobom poniżej 18 roku życia. Na sprzedawcach spoczywa główny ciężar odpowiedzialności za stosowanie i przestrzeganie tego zakazu.

Zasady sprzedaży wyrobów tytoniowych, które powinny być przestrzegane:

  • Wyroby tytoniowe, e-papierosy i liquidy sprzedaję tylko osobom pełnoletnim.
  • Mam prawo żądać okazania dokumentu ze zdjęciem i datą urodzenia.
  • W razie braku lub odmowy okazania dokumentu odstępuję od sprzedaży.
  • W widocznym miejscu umieszczam informację o zakazie
    Pobierz oznakowanie
  • Nie sprzedaję papierosów na sztuki.
  • Nie chcę ryzykować – za złamanie prawa grozi mi grzywna do 2000 PLN.
  • Odpowiedzialność prawna w całości spoczywa na SPRZEDAWCY.

Pobierz treść ustawy